صندوق سرمایه گذاری

بازده صندوق های سرمایه گذاری

بازده صندوق های سرمایه گذاری

در این جدول بازده روزانه، هفتگی، ماهانه، سه ماه، شش ماه و سلانه ی صندوق های درآمدثابت، مختلط و سهامی نمایش داده می شود.

نوعبروزرسانینام صندوق1 روز7 روز30 روز90 روز180 روز365روزآدرس
درآمد ثابت1400/02/14صبای هدف0,020,10-1,21-1,167,6617,18http://hadafmf.ir/
درآمد ثابت1400/02/14امین آشنا ایرانیان0,060,391,695,2510,8125,06https://www.iafi.ir/
سهامی1400/02/14اعتبار سهام ایرانیان-0,01-2,11-7,940,65-6,0132,80http://www.etebarsaham.com/
درآمد ثابت1400/02/14گسترش فردای ایرانیان0,030,131,043,497,0126,21http://www.gostareshfund.ir/
درآمد ثابت1400/02/14پیشگامان سرمایه نوآفرین0,03-0,27-1,711,475,4118,21http://www.psnfund.com/
درآمد ثابت1400/02/14ارزش آفرین گلرنگ0,040,331,242,995,9519,47http://www.golrangfund.com/
درآمد ثابت1400/02/14البرز0,04-0,110,924,207,4530,22http://www.alborzfunds.com/
درآمد ثابت1400/02/14اندیشه فردا0,030,161,554,439,8327,57http://www.andishefardafund.com/
سهامی1400/02/14همیان سپهر-0,01-3,10-6,780,93-6,4130,70http://www.hsfund.ir/
سهامی1400/02/14تدبیرگران فردا-0,01-0,13-7,111,020,3519,37http://farda.tadbirfunds.com/
سهامی1400/02/14عتیق-0,01-2,16-6,023,440,4528,08http://www.aghighfund.com/
درآمد ثابت1400/02/14دوم اکسیر فارابی0,050,281,484,779,8623,78https://exir2.irfarabi.com/
درآمد ثابت1400/02/14گنجینه الماس پایدار0,04-0,130,793,934,2232,79https://almaspaidarfund.com/
درآمد ثابت1400/02/14صنعت و معدن0,02-0,19-0,780,097,0421,22https://smfund.ir/
مختلط1400/02/14تجربه ایرانیان0,010,08-0,72-1,38-6,0617,12http://www.tajrobeiranian.ir/
مختلط1400/02/14ارمغان یکم ملل0,01-1,79-4,18-2,03-4,2927,80http://www.armaghanemelal.com/
سهامی1400/02/14حافظ-0,01-1,67-5,701,70-7,0523,95http://mutualfund.hafezbourse.com/
سهامی1400/02/14میعاد ایرانیان0,00-3,31-8,153,32-5,1026,73http://miadfund.ir/
سهامی1400/02/14سهم آشنا0,00-1,54-7,93-0,8915,0325,87https://www.samf.ir/
سهامی1400/02/14ارزش کاوان آینده0,00-0,46-12,30-5,50-9,494,67http://arzeshkavanfund.ir/
سهامی1400/02/14آگاه-0,01-3,19-7,231,100,5822,28http://www.agahfund.ir/
سهامی1400/02/14پاداش سرمایه پارس0,00-2,40-6,80-4,53-10,9611,87http://www.padashparsfund.com/
سهامی1400/02/14کاریزما-0,01-1,59-6,643,06-1,9022,51http://charismafund.com/
سهامی1400/02/14کارگزاری پارسیان0,00-1,92-6,65-2,65-9,7213,97http://fund.parsianbroker.com
سهامی1400/02/14نقش جهان-0,01-2,80-7,45-0,56-4,3514,19https://jahanfund.com/
سهامی1400/02/14رشد سامان-0,01-3,24-10,08-9,26-11,692,21http://www.roshdfund.com/
سهامی1400/02/14مشترک یکم آبان0,00-4,72-10,33-2,60-14,4230,00https://aban.aban.net/
درآمد ثابت1400/02/14پاداش سرمایه بهگزین0,040,261,705,2310,8535,64http://padashfixedincome.com/
درآمد ثابت1400/02/14ثابت نامی مفید0,020,291,524,229,8618,10https://namifund.com/
سهامی1400/02/14مشترک آسمان یکم0,00-2,56-6,680,008,5444,46https://aymfund.ir/
درآمد ثابت1400/02/14حکمت آشنا ایرانیان0,060,391,635,1811,3226,40http://www.hafund.ir/
نوعبروزرسانینام صندوق

 

 

قیمت هر واحد صندوق های سرمایه گذاری

در این جدول قیمت صدور هر واحد، ابطال هر واحد و آماری هر واحد صندوق های درآمدثابت، مختلط و سهامی در تاریخ بروز رسانی نمایش داده می شود.

قیمت ها بر حسب ریال است.

نوعبروزرسانینام صندوققیمت ابطالقیمت آماریقیمت صدور
درآمد ثابت1400/02/14صبای هدف989.118996.630989.963
درآمد ثابت1400/02/14امین آشنا ایرانیان1.010.9921.032.7281.012.229
سهامی1400/02/14اعتبار سهام ایرانیان1.328.0481.328.0481.337.231
درآمد ثابت1400/02/14گسترش فردای ایرانیان1.300.5761.263.1891.302.328
درآمد ثابت1400/02/14پیشگامان سرمایه نوآفرین988.269967.114989.170
درآمد ثابت1400/02/14ارزش آفرین گلرنگ1.008.5501.038.7251.009.177
درآمد ثابت1400/02/14البرز1.000.7181.000.7181.001.238
درآمد ثابت1400/02/14اندیشه فردا1.003.732966.2301.004.545
سهامی1400/02/14همیان سپهر11.145.20811.182.26011.221.934
سهامی1400/02/14تدبیرگران فردا5.629.5855.629.5855.668.490
سهامی1400/02/14عتیق74.254.33274.521.28174.752.404
درآمد ثابت1400/02/14دوم اکسیر فارابی1.014.795992.4271.015.313
درآمد ثابت1400/02/14گنجینه الماس پایدار999.088999.0881.000.355
درآمد ثابت1400/02/14صنعت و معدن990.618990.618992.306
مختلط1400/02/14تجربه ایرانیان21.897.48720.500.53721.982.891
مختلط1400/02/14ارمغان یکم ملل8.924.4128.924.4128.966.914
سهامی1400/02/14حافظ11.077.68311.077.68311.153.743
سهامی1400/02/14میعاد ایرانیان76.21376.21376.644
سهامی1400/02/14سهم آشنا2.618.9162.618.9162.633.722
سهامی1400/02/14ارزش کاوان آینده4.497.9834.800.3404.526.754
سهامی1400/02/14آگاه315.595.475315.890.616317.777.584
سهامی1400/02/14پاداش سرمایه پارس10.406.81010.406.81010.482.776
سهامی1400/02/14کاریزما477.627477.627480.935
سهامی1400/02/14کارگزاری پارسیان24.837.86724.837.86724.993.362
سهامی1400/02/14نقش جهان754.780754.780759.685
سهامی1400/02/14رشد سامان10.549.12210.549.12210.623.909
سهامی1400/02/14مشترک یکم آبان16.133.34016.133.34016.249.280
درآمد ثابت1400/02/14پاداش سرمایه بهگزین1.005.975997.5191.006.580
درآمد ثابت1400/02/14ثابت نامی مفید10.06710.15510.073
سهامی1400/02/14مشترک آسمان یکم727.998727.998732.485
درآمد ثابت1400/02/14حکمت آشنا ایرانیان1.016.3321.043.2971.017.294
نوعبروزرسانینام صندوق

 

نظر دهید:

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *