صندوق سرمایه گذاری

بازده صندوق های سرمایه گذاری

بازده صندوق های سرمایه گذاری

در این جدول بازده روزانه، هفتگی، ماهانه، سه ماه، شش ماه و سلانه ی صندوق های درآمدثابت، مختلط و سهامی نمایش داده می شود.

نوعبروزرسانینام صندوق1 روز7 روز30 روز90 روز180 روز365روزآدرس
درآمد ثابت1399/12/08صبای هدف0,000,120,367,162,9942,71http://hadafmf.ir/
درآمد ثابت1399/12/08امین آشنا ایرانیان0,060,411,815,5811,0628,06https://www.iafi.ir/
سهامی1399/12/08اعتبار سهام ایرانیان-0,01-4,60-3,11-14,83-22,890,00http://www.etebarsaham.com/
درآمد ثابت1399/12/08گسترش فردای ایرانیان0,040,171,062,665,6746,15http://www.gostareshfund.ir/
درآمد ثابت1399/12/08پیشگامان سرمایه نوآفرین0,04-0,17-1,520,157,2635,26http://www.psnfund.com/
درآمد ثابت1399/12/08ارزش آفرین گلرنگ0,040,271,054,066,1822,21http://www.golrangfund.com/
درآمد ثابت1399/12/08البرز0,050,381,543,608,7549,54http://www.alborzfunds.com/
درآمد ثابت1399/12/08اندیشه فردا0,030,571,364,7711,3638,58http://www.andishefardafund.com/
سهامی1399/12/08همیان سپهر-0,01-4,18-2,96-16,05-27,03138,78http://www.hsfund.ir/
سهامی1399/12/08تدبیرگران فردا-0,01-2,95-2,69-12,31-24,34142,29http://farda.tadbirfunds.com/
سهامی1399/12/08عتیق0,00-2,25-0,49-10,17-17,60134,58http://www.aghighfund.com/
درآمد ثابت1399/12/08دوم اکسیر فارابی0,050,381,625,039,9728,46https://exir2.irfarabi.com/
درآمد ثابت1399/12/08گنجینه الماس پایدار0,03-0,720,75-0,303,8148,47https://almaspaidarfund.com/
درآمد ثابت1399/12/08صنعت و معدن0,02-0,21-2,255,496,0039,48https://smfund.ir/
مختلط1399/12/08تجربه ایرانیان0,010,021,30-5,73-14,00102,79http://www.tajrobeiranian.ir/
مختلط1399/12/08ارمغان یکم ملل0,02-2,48-1,03-6,15-16,40106,24http://www.armaghanemelal.com/
سهامی1399/12/08حافظ-0,01-2,96-2,96-12,62-29,12132,64http://mutualfund.hafezbourse.com/
سهامی1399/12/08میعاد ایرانیان0,00-2,200,78-11,58-26,55135,04http://miadfund.ir/
سهامی1399/12/08سهم آشنا0,00-1,76-1,154,57-8,52126,58https://www.samf.ir/
سهامی1399/12/08ارزش کاوان آینده0,00-2,680,43-6,16-26,45152,43http://arzeshkavanfund.ir/
سهامی1399/12/08آگاه-0,01-2,23-1,24-8,11-18,80128,81http://www.agahfund.ir/
سهامی1399/12/08پاداش سرمایه پارس-0,01-4,03-2,94-12,00-27,92126,11http://www.padashparsfund.com/
سهامی1399/12/08کاریزما-0,01-3,13-0,27-12,20-23,78148,80http://charismafund.com/
سهامی1399/12/08کارگزاری پارسیان-0,01-3,75-6,91-18,86-27,33117,48http://fund.parsianbroker.com
سهامی1399/12/08نقش جهان-0,01-3,19-2,53-9,16-32,42161,90https://jahanfund.com/
سهامی1399/12/08رشد سامان-0,01-2,47-3,20-17,62-32,60121,12http://www.roshdfund.com/
سهامی1399/12/08مشترک یکم آبان0,00-4,24-2,95-17,59-32,80143,31https://aban.aban.net/
درآمد ثابت1399/12/08پاداش سرمایه بهگزین0,050,361,785,4611,4251,12http://padashfixedincome.com/
درآمد ثابت1399/12/08ثابت نامی مفید0,020,371,194,819,7925,48https://namifund.com/
سهامی1399/12/08مشترک آسمان یکم0,00-1,980,07-0,44-1,07157,88https://aymfund.ir/
درآمد ثابت1399/12/08حکمت آشنا ایرانیان0,060,421,786,0811,3927,75http://www.hafund.ir/
نوعبروزرسانینام صندوق

 

 

قیمت هر واحد صندوق های سرمایه گذاری

در این جدول قیمت صدور هر واحد، ابطال هر واحد و آماری هر واحد صندوق های درآمدثابت، مختلط و سهامی در تاریخ بروز رسانی نمایش داده می شود.

قیمت ها بر حسب ریال است.

نوعبروزرسانینام صندوققیمت ابطالقیمت آماریقیمت صدور
درآمد ثابت1399/12/08صبای هدف1.001.186987.5821.002.463
درآمد ثابت1399/12/08امین آشنا ایرانیان1.007.5731.046.1311.008.634
سهامی1399/12/08اعتبار سهام ایرانیان1.321.9631.321.9631.331.131
درآمد ثابت1399/12/08گسترش فردای ایرانیان1.307.1541.302.9571.308.803
درآمد ثابت1399/12/08پیشگامان سرمایه نوآفرین972.605972.605973.988
درآمد ثابت1399/12/08ارزش آفرین گلرنگ1.003.1081.020.0011.003.671
درآمد ثابت1399/12/08البرز1.004.2191.004.2191.004.493
درآمد ثابت1399/12/08اندیشه فردا1.003.413976.4831.003.969
سهامی1399/12/08همیان سپهر10.964.19611.051.76211.031.859
سهامی1399/12/08تدبیرگران فردا5.671.9845.671.9845.710.218
سهامی1399/12/08عتیق73.726.94173.974.32774.214.366
درآمد ثابت1399/12/08دوم اکسیر فارابی1.012.603996.1991.013.079
درآمد ثابت1399/12/08گنجینه الماس پایدار992.291992.291993.891
درآمد ثابت1399/12/08صنعت و معدن991.091991.091992.895
مختلط1399/12/08تجربه ایرانیان22.483.89622.483.89622.576.226
مختلط1399/12/08ارمغان یکم ملل9.101.2199.101.2199.142.327
سهامی1399/12/08حافظ11.097.52311.097.52311.173.548
سهامی1399/12/08میعاد ایرانیان77.30277.30277.744
سهامی1399/12/08سهم آشنا2.697.8302.697.8302.713.600
سهامی1399/12/08ارزش کاوان آینده4.929.9904.929.9904.960.601
سهامی1399/12/08آگاه318.905.784319.177.285321.057.326
سهامی1399/12/08پاداش سرمایه پارس10.830.69910.830.69910.908.611
سهامی1399/12/08کاریزما474.238474.238477.542
سهامی1399/12/08کارگزاری پارسیان25.133.04825.133.04825.306.589
سهامی1399/12/08نقش جهان778.848778.848784.031
سهامی1399/12/08رشد سامان11.545.54511.545.54511.628.373
سهامی1399/12/08مشترک یکم آبان16.599.21516.599.21516.713.322
درآمد ثابت1399/12/08پاداش سرمایه بهگزین1.004.1641.001.9701.004.883
درآمد ثابت1399/12/08ثابت نامی مفید10.03910.21310.043
سهامی1399/12/08مشترک آسمان یکم741.199741.199745.782
درآمد ثابت1399/12/08حکمت آشنا ایرانیان1.013.6111.054.7601.014.536
نوعبروزرسانینام صندوق

 

نظر دهید:

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *