الگوهای طراحی

تصمیم گرفتم در مورد الگوهای طراحی(Design patterns) حرف بزنم و کم‌کم شروع کنم یکی‌یکی بررسی‌شان کنم.
یکی از مهم‌ترین مواردی که ما برنامه‌نویس‌ها باید بدانیم الگوهای طراحی هست. البته قبلش باید با مفاهیم برنامه‌نویسی شی‌ء گرا به خوبی آشنا باشیم.…